• Slayton Place Restaurant

    • Restaurant
    26 Slayton Ave
    Spencerport, NY 14559
    (585) 352-0260
    (585) 352-0261 (fax)